• Поглавље 35 треба отворити на почетку преговора, наводи се у нацрту резолуције ЕП