• Графити Војводина=Каталонија у више градова
  • Нови Сад
  • Извршно веће АП Војводина