• Вежба - Антитерористичка акција
  • Дебаљцево, центар града