• Економија
  • Сахара
  • Румунија и ММФ - илустрација
  • Петербуршки међународни економски форум
  • Фигуре бизнисмена између кула од кованица